Categories
culture sastra sejarah

Teko Son Jara, Epik Mali, nang Wayang Kulit

Maeng awan aku marekno moco buku judule Son Jara sing mene mestine kate tak ajarno nang murid-muridku kelas Humanities. Tapi, gara-gara udan es, sing nggarai dalane lunyu dan rodo mbahayani nek diliwati, akhire kampuse mene bukak setengah hari. Efeke, kelasku sing mestine jam setengah sepuluh isuk iku katut prei pisan. Ya wis lah, aku mene gak sido mulangi murid-muridku soal Son Jara. Tapi, karena bukune wis kadung tak woco (asline moco maneh, ndisik wis tahu moco dan melok ngewangi dosenku ngajar soal buku iki), yo mesisan ae tak blogne ndik kene.

Sakdurunge kebablasan, tak kandani disik ae, postingan blog iki tujuane mek ngeke’i rangkuman ceritone Son Jara iku karo nyampekno opo sing menurutku asyik dilakoni terkait hasil pertemuanku karo Son Jara iki.

Son Jara iku cerito epik teko Mali. Sing tak maksud “Mali” iki rodok bedo karo negoro Republik Mali jaman saiki. Mali sing tak maksud ndik kene iki “Kerajaan Mali” tekan abad 13 nganti abad 15. Waktu iku, Kerajaan Mali iku lumayan luwih gede timbangane Republik Mali saiki, kawasane nyangkut negoro Ghana karo Gambia karo siji-loro negoro Afrika Kulon liyane. Son Jara iki asline sastra lesan, duduk tulisan. Biasanya ceritone ditampilno karo wong sing diarani jeli utowo djeli utowo, boso Perancis-e, griot. Lha buku sing tak woco iku asline hasil tulisanisasi tekan penampilan lesan jeli sing jenenge Fa Digi Sissoko tahun 1967 sing direkam karo profesor peneliti sastra Afrika asal Universitas Indiana sing jenenge Profesor Charles S. Bird. Lha sing nerjemahno buku iki jenenge John William Johnson, penerjemah dan dosen kajian Afrika sing ketepakan muride Charles S. Bird dan dike’i hasil rekaman Profesor Bird tahun 1973 biyen.

Terus ceritane epik iki asline opo sih?

Ceritane Son Jara iku asline dowo banget, mulai jaman Nabi Adam nganti jaman abad 13 iku, waktu kerajaan Mali ngadek. Tokoh utamane asline yo sing jenenge Son Jara iku, wong sing akhire dadi pimpinan kerajaan sing bakale dadi kerajaan Mali. Tapi, karena iki cerito lesan, diwarisno turun-temurun, tekan jeli siji nang jeli liyane gak usah nggawe buku-bukuan, dadi yo ceritane berkembang dadi lumayan unik. Sing jelas, intine tentang yok opo Son Jara mburi-mburi akhire dadi rojo Mande. Ceritane, Son Jara iku anake rojo sing digadang-gadang bakal dadi rojo, tapi karena mbok tuwone bapake Son Jara gak seneng nek Son Jara engkok sing dadi rojo akhire de’e ngupokoro yok opo carane cek Son Jara iku esok gak urip ndik Mande. Lha carane yo nggawe dukun-dukunan ngono. Kawit cilik Son Jara digawe gak isok mlaku dan urip adok tekan Mande. Mburi-mburi, sak marine njungkir walik, Son Jara isok mbalik maneh dan dadi rojo ndik Mande. Koyok akrab kan? Mungkin sampean wis tau ndelok film Lion King. Lha, film Lion King iku asline kerangka ceritane yo tekan cerito Son Jara iki. Hehehe…

Oke, sak mono ae soal Son Jara. Mugo2 kapan-kapan aku isok nulis tentang epik iki ndik postingan sing luwih mbeneh. Saiki ayok ngepot thithik, ngomongno liyane:

Sing unik tekan terjemahan Son Jara iki penyampaian ceritane. Kan wis tak omongno maeng nek Son Jara iku asline sastra lesan sing direkam. Lha karena iki sastra lesan, wakeh elemen sing mestine gak bakal onok nek ndik sastra tulisan. Salah sijine yoiku elemen-elemen jaman modern ndik njero cerito jaman  abad 13. Misale yo, ceritone asline tentang Son Jara, tapi ndik tengah-tengah ngono onok komentar soal calon presiden Mali. Lha lapo kok ngono? Asline, pas jeli Fa Digi iku mainno cerito Son Jara pas direkam iku, Ndik Mali kate onok pemilu. Ndik kono pisan onok omongane Fa Digi sing kondo nek de’e diundang main Son Jara ndik studio radio ditanggap wong kulit putih (yo profesor Charles S. Bird iku).

Ngene iki nggarai aku kepikiran soal wayang kulit. Wayang iku kan budaya lesan sing penampilane tergantung kehandalane pak dalang nyampekno cerito, ngimprovisasi cerito, ngrespon penonton, dll. Lha menurut pengalaman nontok wayang (aku mek tahu ping pindo nontok wayang sewengi thet, tapi ndisik waktu ndik kediri sering ngrungokno wayang ndik Radio), pak dalange iku yo sering mbahas soal-soal politik dan kemasyarakatan barang. Malah sak ilingku sing aku ndelok pas nayub Pabrik Gulo Krembung biyen, pak Dalange ngomong soal P4 dan Pancasila barang kok. Nah, kok sing ngene-ngene iki direkam dan ditulisno, kan isok dadi sumber primer sejarah kan? Mungkin iki wayahe nggolek penampilan wayang kulit live sak lawas-lawase, terus ditranskripsi, terus diterjemahno ta diapakno cek isok dadi studi.

Terus maneh, wayang kulit iku dasare yo wis unik lho. Asale kan tekan India, karya sastra tulis. Tapi, bareng melbu Indonesia, malah dadi folk culture, budayane wong akeh, dan sifate dadi lesan. Durung maneh elemen-elemene diadaptasi kanggo masyarakat Jowo. Lha nek misale iki ditranskripsi maneh, lah unik ta: tekan tulisan, dadi lesan, dadi tulisan maneh. Tapi ya gak cuman ditranskripsi thok ae, tapi perlu didadekno bahan studi sing baku ngono… piye yo kiro-kiro?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *